Oncologie en pijn

 

Een veel voorkomend verschijnsel bij de ziekte kanker is pijn. Pijn bij kanker heeft verschillende oorzaken; door de ziekte zelf, door de behandeling of pijn door bijkomende factoren zoals verlies van conditie, gewichtsreductie, angst etc. Doordat pijn door vele factoren wordt beïnvloed, kan het lastig om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid en angst met zich mee. U vraagt zich af: waar doe ik goed aan?

Een aantal therapeuten die aangesloten is bij het landelijk netwerk chronische pijn, heeft zich aanvullend geschoold op het gebied van oncologie. Zij  begeleiden u tijdens de behandeling van de ziekte kanker, na afloop van de behandeling of als genezing niet meer mogelijk is.

 

Behandeling

 

Samen met u brengt de oefentherapeut de oorzaken van uw pijn in kaart. Hoe u de pijn ervaart en hoe u hiermee omgaat is ook een belangrijk onderdeel in de behandeling. Een combinatie van fysieke en mentale oefeningen worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Samen met uw therapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u handvatten ontwikkelt hoe u het beste met de situatie kunt omgaan.  De resultaten worden met u besproken, er is overleg met uw verwijzer en en zo nodig de behandeling aangepast.

 

Wat mag u van de behandeling verwachten?

 

Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. Samen met de therapeut gaat u met de door u gestelde doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Dit is mede afhankelijk van het stadium van kanker. Voor de een betekent dit ‘uitleg krijgen over pijn’ en voor de ander ‘leren ontspannen’ of ‘het weer opbouwen van activiteiten’. Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden en wat u zelf kunt veranderen. U leert hoe u het beste met de pijn en de gevolgen ervan kunt omgaan op de manier die bij u past en waar u zelf voor kiest.