Introductie

Als professional in de zorg komt u in aanraking met patiënten die chronische pijnklachten ervaren. Deze pijnklachten hebben grote gevolgen voor het dagelijks functioneren van de patiënt. De noodzaak tot behandeling is dan ook hoog en in de eerste lijn kan de behandeling snel gestart worden.Het Netwerk Chronische Pijn introduceert een vernieuwende effectieve behandelwijze. Deze is samen met de revalidatie artsen speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De oefentherapeuten van het Netwerk Chronische Pijn werken inmiddels samen met meerdere verwijzers: revalidatieartsen, reumatologen, anesthesiologen en huisartsen.

Uitgangspunten bij de behandeling

 • Inzicht in omgang met klachten (ziektepercepties en copingstijl, pijneducatie)
  In de beginfase van de behandeling brengt de oefentherapeut samen met de patiënt in kaart welke gedachten de patiënt heeft over de klacht (illness believes) en over de gevolgde behandelingen tot nu toe. Ook inventariseert de oefentherapeut wat de gevolgen van de klacht zijn voor de dagelijkse activiteiten, gedachten, gevoelens en relaties met anderen.
 • Waardevolle doelen (motivational interviewing)
  De behandeling vraagt een actieve participatie van de patiënt. Om deze actieve deelname te bevorderen, formuleert de patiënt zelf waardevolle en haalbare lange termijn doelen. Het zelfmanagement wordt hiermee ook gestimuleerd.
 • Lichaamsbewustzijn
  Het tijdig bewust worden en herkennen van lichaamssignalen heeft uiteindelijk als doel: een betere afstemming op het eigen lichaam en op de eigen wensen en behoeften. Ook de acceptatie van de pijn en de situatie is een essentieel aandachtspunt. Pijn doet iets met een mens, het heeft invloed op zijn of haar leven. Door acceptatie van de pijn ontstaat er ruimte voor verandering, voor de bereidheid om zich ondanks de pijn te richten op de wensen en behoeften, of het handelen zinvol aan te passen aan de lichaamssignalen.
 • Balans in bewegen (OTC/M, Graded Activity)
  Chronische pijn beïnvloedt het dagelijkse bewegen. Voor het in balans brengen van het bewegingspatroon of het verbeteren van het activiteitenniveau, past de oefentherapeut de methodiek oefentherapie Cesar Mensendieck en Graded Activity toe. Thema’s kunnen zijn:Het biopsychosociale model.

  • Het ontwikkelen en stimuleren van kwalitatief bewegingsgedrag
  • Het geven van houding- en bewegingsadviezen
  • Het verminderen, opheffen en voorkomen van stoornissen
  • Het geven van ergonomische adviezen
  • Activiteitenniveau verbeteren middels Graded Activity (GA)
 • Het avoidance en endurance model.
 • De methode oefentherapie Cesar|Mensendieck.
 • Graded Activity.
 • Motivational Interviewing.
 • Educatie aan de hand van pijnverklaringsmodellen.

De behandeling wordt afgerond als de patiënt:
– De behandeldoelen in het oefentherapeutisch traject behaald heeft.
– Kan instromen in het ‘poliklinische revalidatie traject voor de chronische pijnpatiënt’.
– De oefentherapeut of de patiënt de behandeling voortijdig beëindigt.

Protocol

Uitgangspunt in de behandeling van patiënten met chronische pijn vormt een protocol, ontwikkeld door een netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. De oefentherapeuten die werken met het protocol zijn intensief geschoold in de behandeling en begeleiding van chronisch pijnpatiënten.